Novinky z oboru

  • Vaky na sběr moči se obecně používají u pacientů s močovou inkontinencí nebo pro klinický sběr moči od pacientů. V nemocnicích je obvykle pomáhají nosit nebo nahrazovat sestry. Jak by se měly jednorázové sběrné sáčky na moč vyprázdnit, pokud jsou plné?

    2022-05-30

  • Kapnografie nosní kyslíkové kanyly splňuje potřeby neinvazivního měření parciálního tlaku CO2 ve vydechovaném dechu. Detekce oxidu uhličitého vyjadřuje závislost koncentrace CO2 na čase jako průběh CO2. Umístění nosní kyslíkové kanyly Kapnografie nosní kanyly by neměla zasahovat do léčby závažných život ohrožujících nebo jiných hlavních terapeutických strategií.

    2022-06-30

 1